Política de privacitat

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CD, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de cercatot.com , de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de cercatot.com. En cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o de les imatges.

En el cas que cercatot autoritzi la reproducció d’informació o l’ús d’imatges de la web, no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça www.cercatot.com en el mateix text.
Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de la societat i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

CONTINGUTS

En aquest lloc web la cercatot.com pretén facilitar informació al ciutadà, certa i actualitzada. L’objectiu és mantenir la informació de la web el més actualitzada possible i, per tant, la societat es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, i també de limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

La societat no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web, en els seus continguts ni que aquests estiguin totalment actualitzats, tot i que esmercen els esforços necessaris per a evitar-los i corregir-los tan aviat els detectin.

Cercatot.com no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n.
La societat no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi mitjançant el lloc web de cercatot.com per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per la societat, en el mateix moment en què l’Usuari accedeix a la seva pàgina web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari. Amb aquesta finalitat, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.
La responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’Usuari. Cercatot.com queden exemptes de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.
cercatot.com presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. Cercatot.com no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades que es recullen en aquesta pàgina web sobre els Tràmits i/o Inscripcions en línia, passaran a formar part dels fitxers propietat de cercatot.com

L’usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, i informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes en el Portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que cercatot.com no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts complimentats per l’usuari.

Cercatot.com informa que les dades seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció demanats i amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució, d’acord a l’autoritzat a la legislació vigent aplicable en cada moment.
S’informa que, fora dels supòsits assenyalats amb anterioritat davant les comunicacions, les dades no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’usuari, ni tampoc se’n farà un ús inadequat.

Cercatot.com adoptara les mesures indicades per tota la normativa legal aplicable, tant de caire tècnic com organitzatiu, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que siguin necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i/o transaccions produïdes com a conseqüència de la navegació o del propi registre en el Portal.
Cercatot.com es comprometen al secret professional respecte a les dades incloses als fitxers, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’usuari registrat.

Cercatot.com informa als usuaris del web que en cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives, tan sols se’n reserven l’ús per facilitar l’accessibilitat del lloc web.

Per altra banda, l’ús de galetes (cookies) de sessió, en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar-ne l’exploració del lloc web de forma segura.

Cercatot.com us informa que el fet d’emplenar la informació sol·licitada en qualsevol dels formularis habilitats implica l’acceptació de totes les clàusules que s’indiquen, i es poden exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant fotocòpia del DNI i la sol·licitud a les oficines de l’entitat.

Cercatot 2014 / 2024 ©

Ús de cookies

Aquesta web utilitza cookies per tal de millorar l'experiència de l'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, apreta l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies